Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Privacy verklaring bijeenkomst/diner

Voor de goede orde...

Privacy verklaring deelnemers bijeenkomst/diner

Uw privacy is belangrijk voor TMA Nederland. Daarom gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om. Vrijdag 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden, welke de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt en daarop een uitbreiding is, zodat uw gegevens nog betere bescherming genieten. In onderstaande privacy verklaring informeren wij u over wat er gebeurt met de gegevens die u, als deelnemer aan een bijeenkomst of een diner van TMA Nederland, met ons deelt en waarvoor wij deze informatie gebruiken.

Deelnemersadministratie en online/papieren deelnemerslijst: TMA Nederland vraagt aan alle deelnemers aan een bijeenkomst of een diner de zakelijke NAW-gegevens incl. telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden verzameld in een deelnemersbestand en worden gebruikt voor de deelnemerslijst, badges en facturatie van het evenement. Op de online/papieren deelnemerslijst en badges vermelden wij alleen de naam en de bedrijfsnaam van de deelnemer. De deelnemerslijsten blijven bewaard als naslagmateriaal.

Informatie over bijeenkomst en/of diner: Na aanmelding wordt uw e-mailadres alleen gebruikt voor relevante informatie, een éénmalige enquête over het betreffende event óf voor het versturen van de factuur.

Foto’s en/of video’s: In verband met het netwerkkarakter van onze vereniging kan het zijn dat er tijdens een bijeenkomst of een diner foto's en/of video's gemaakt worden. Dit beeldmateriaal kan op een later tijdstip gebruikt worden op nieuws- of promotiemateriaal, social media platforms en websites van TMA Nederland. De foto's en/of video's blijven bewaard als naslagmateriaal. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan verzoeken wij u dit voorafgaand aan een bijeenkomst of een diner door te geven aan ons secretariaat.

Gegevens inkijken, opvragen en wijzigen: Vanaf het moment van aanmelding tot en met de facturatie van een bijeenkomst of een diner worden uw gegevens gebruikt voor bovenstaande activiteiten. Natuurlijk kunnen deze gegevens op ieder gewenst moment bij ons secretariaat worden opgevraagd en aangepast.

Gegevens verwijderen: TMA Nederland bewaart uw zakelijke NAW-gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Natuurlijk kunt u op ieder gewenst moment uw gegevens bij ons secretariaat laten verwijderen voor zover onze wettelijke verplichtingen niet in gedrang komen.

Privacy: Wij doen er alles aan om de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de AVG te behandelen. TMA Nederland garandeert dat gegevens van deelnemers aan een bijeenkomst of een diner nooit aan derden verkocht zijn en dat dit ook in de toekomst nooit gedaan zal worden.

Klachten: Indien u van mening bent dat wij met (het gebruik van) uw gegevens niet zorgvuldig genoeg omgaan, kunt u een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het echter op prijs als u eerst contact opneemt met het secretariaat of één van onze bestuursleden.

Secretariaat TMA Nederland: Mevr. Mignon M. Bestebreurtje-Bak | Waaldijk 37 | 2988 AT | Ridderkerk-Rijsoord | secretariaat@tma-nederland.nl | 06 81 37 88 60